Aanleveren Muziek

Radio JND ontvangt graag muziek. Natuurlijk kunnen we niet garanderen dat we de aangeleverde muziek gaan draaien, maar alle toegestuurde muziek wordt beluisterd door de muziekredactie en beoordeeld op geschiktheid voor uitzending op Radio JND.

Wanneer u graag muziek wilt aanleveren, ontvangen wij deze graag in hoge kwaliteit (CD’s of WAV files). Andere files en bestandsformaten worden niet geacepteerd door onze muziekredactie.

Let verder op de volgende punten:

  • In de bijlage dienen Buma/Stemra gegevens te worden verstrekt.
  • Ingezonden muziek wordt door onze muziekredactie beluisterd en beoordeeld op geschiktheid voor uitzending op Radio JND. Vanwege de grote hoeveelheid toegestuurd materiaal wordt het resultaat van deze beoordelingen niet aan de afzender medegedeeld.
  • Door het insturen van muziek geeft u Radio JND toestemming om deze muziek op te nemen in de uitzendingen.
  • Wanneer materiaal onder embargo wordt verstrekt dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden.
  • Alle ingezonden geluidsdragers worden eigendom van Radio JND en worden niet retour gestuurd.
  • Voorzie de inzending van een digitale versie van de hoes 500 – 500 pixels.
  • Vermeld de geboorteplaats van artiest, componist en tekstschrijver van het lied.

Gebruik voor toezending van muziek het volgende adres:

Radio JND B.V.
T.a.v. Muziekredactie
I.B.C. Weg 3N
5683 PK Best

Digitale WAV-bestanden kunnen aangeboden worden aan [email protected] . Mochten de bestanden te groot zijn voor directe verzending per mail (in de regel wanneer de mail groter wordt dan 9 MB) dan kun je gebruik maken van een verzendservice zoals WeTransfer.com.

&