Term of Use – JND App

Gebruiksvoorwaarden voor de Radio JND App

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2024 Welkom bij de Radio JND App (hierna “de App”). Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (“gebruiker” of “jij”) en Radio JND, de eigenaar en exploitant van de Radio JND App (“wij”, “ons” of “onze”). Door gebruik te maken van de App ga je akkoord met deze Voorwaarden.

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Door de App te downloaden, installeren, openen of gebruiken, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de bepalingen ervan. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dien je de App niet te gebruiken.

2. Gebruiksrechten

Wij verlenen je hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Deze licentie geeft je geen recht op sublicentie, verkoop, overdracht, wijziging of reproductie van de App, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

3. Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de App, kan het nodig zijn dat je een account registreert. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie bij de registratie en voor het veilig houden van je inloggegevens.

4. Privacy

Jouw gebruik van de App is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat je kunt vinden op deze pagina. Door de App te gebruiken, ga je ook akkoord met ons Privacybeleid.

5. Gebruiksbeperkingen

Je stemt ermee in de App niet te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of deze Voorwaarden schendt. Het is verboden om de App te reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, een afgeleid werk te maken, over te dragen of te verkopen.

6. Updates en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de App op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen, bij te werken of te beëindigen. Wijzigingen treden in werking op het moment van publicatie. Het is jouw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen.

7. Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om jouw toegang tot de App op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Aansprakelijkheid

De App wordt geleverd “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit jouw gebruik van de App.

9. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kun je contact met ons opnemen via [email protected].

&