Jan Biggel sidekick bij “Koffie Verkeerd”

Jan Biggel sidekick bij “Koffie Verkeerd”

Zaterdag 4 februari is Jan weer de side kick van Theo bij het programma “Koffie Verkeerd” Jan komt alles vertellen wat hij de afgelopen weken weer heeft mee gemaakt. En misschien krijgen we antwoord op de vraag hoeveel kippen de haan deze week heeft...